من می خواهم که گروه سکسیتلگرام شما را به خوردن CEI تقدیر خودتان بخورم

06:15
1442

از آنجا که شما خیلی خوش شانس بودید که به شما اجازه می دهم ارگاسم داشته باشید ، اما بار خود را در تمام کف منفجر کردم ، باعث می شوم که آن را بخورید. شما باید با کمرنگ کردن همه آن جزیز ، گروه سکسیتلگرام سپاس خود را از من نشان دهید.